Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/09 kl 00 42 55 50 -
24/09 kl 01 10 23 17 -
24/09 kl 02 -28 -13 -22 -
24/09 kl 03 -62 -44 -53 -
24/09 kl 04 -79 -59 -68 -
24/09 kl 05 -79 -59 -67 -
24/09 kl 06 -65 -44 -54 -
24/09 kl 07 -35 -15 -26 -
24/09 kl 08 0 21 8 -
24/09 kl 09 34 55 42 -
24/09 kl 10 53 74 62 -
24/09 kl 11 54 80 64 -
24/09 kl 12 39 68 51 -
24/09 kl 13 13 43 26 -
24/09 kl 14 -20 9 -7 -
24/09 kl 15 -49 -23 -37 -
24/09 kl 16 -66 -40 -55 -
24/09 kl 17 -68 -41 -55 -
24/09 kl 18 -52 -23 -38 -
24/09 kl 19 -24 7 -7 -
24/09 kl 20 13 45 30 -
24/09 kl 21 46 88 64 -
24/09 kl 22 66 115 84 -
24/09 kl 23 69 122 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 107 80 122 114
Laveste vannstand -12 -19 -53 -79 -91
Avvik gult nivå -45 -29 -56 -14 -22
Avvik orange nivå -57 -41 -68 -26 -34
Avvik rødt nivå -67 -51 -78 -36 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm