Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
24/09 kl 00 - 50 46 54
24/09 kl 01 - 17 14 21
24/09 kl 02 - -22 -23 -17
24/09 kl 03 - -53 -53 -48
24/09 kl 04 - -68 -71 -65
24/09 kl 05 - -67 -73 -66
24/09 kl 06 - -54 -57 -51
24/09 kl 07 - -26 -29 -21
24/09 kl 08 - 8 5 13
24/09 kl 09 - 42 36 44
24/09 kl 10 - 62 57 62
24/09 kl 11 - 64 62 65
24/09 kl 12 - 51 49 51
24/09 kl 13 - 26 23 25
24/09 kl 14 - -7 -10 -9
24/09 kl 15 - -37 -38 -40
24/09 kl 16 - -55 -54 -60
24/09 kl 17 - -55 -54 -61
24/09 kl 18 - -38 -37 -45
24/09 kl 19 - -7 -5 -16
24/09 kl 20 - 30 34 20
24/09 kl 21 - 64 72 55
24/09 kl 22 - 84 91 76
24/09 kl 23 - 87 94 80

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 86 100 75 87 75
Max. fra modell: 20/09 12 79 100 75 94 83
Max. fra modell: 20/09 00 79 107 80 80 67
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm