Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/09 kl 00 -6 7 2 -
24/09 kl 01 -7 6 0 -
24/09 kl 02 -9 6 -3 -
24/09 kl 03 -13 5 -4 -
24/09 kl 04 -14 6 -3 -
24/09 kl 05 -15 5 -3 -
24/09 kl 06 -18 3 -7 -
24/09 kl 07 -18 2 -9 -
24/09 kl 08 -18 3 -10 -
24/09 kl 09 -17 4 -9 -
24/09 kl 10 -17 4 -8 -
24/09 kl 11 -18 8 -8 -
24/09 kl 12 -19 10 -7 -
24/09 kl 13 -18 12 -5 -
24/09 kl 14 -16 13 -3 -
24/09 kl 15 -13 13 -1 -
24/09 kl 16 -11 15 0 -
24/09 kl 17 -11 16 2 -
24/09 kl 18 -10 19 4 -
24/09 kl 19 -10 21 7 -
24/09 kl 20 -9 23 8 -
24/09 kl 21 -10 32 8 -
24/09 kl 22 -10 39 8 -
24/09 kl 23 -10 43 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 47 19 8 9
Laveste værets virkning 29 24 1 -10 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm