Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 66 9 75 -
25/09 kl 01 38 7 45 -
25/09 kl 02 0 6 6 -
25/09 kl 03 -37 6 -31 -
25/09 kl 04 -63 5 -58 -
25/09 kl 05 -71 3 -68 -
25/09 kl 06 -62 2 -60 -
25/09 kl 07 -37 1 -36 -
25/09 kl 08 0 -1 -1 -
25/09 kl 09 38 -5 33 -
25/09 kl 10 66 -6 60 -
25/09 kl 11 78 -6 72 -
25/09 kl 12 72 -7 65 -
25/09 kl 13 50 -8 42 -
25/09 kl 14 15 -12 3 -
25/09 kl 15 -22 -15 -37 -
25/09 kl 16 -51 -15 -66 -
25/09 kl 17 -63 -14 -77 -
25/09 kl 18 -56 -14 -70 -
25/09 kl 19 -33 -16 -49 -
25/09 kl 20 2 -15 -13 -
25/09 kl 21 41 -14 27 -
25/09 kl 22 71 -12 59 -
25/09 kl 23 84 -10 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 86 100 75 87 75
Laveste vannstand -10 -12 -49 -68 -77
Avvik gult nivå -50 -36 -61 -49 -61
Avvik orange nivå -62 -48 -73 -61 -73
Avvik rødt nivå -72 -58 -83 -71 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm