Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/09 kl 00 57 114 75 -
25/09 kl 01 29 89 45 -
25/09 kl 02 -9 52 6 -
25/09 kl 03 -47 14 -31 -
25/09 kl 04 -72 -15 -58 -
25/09 kl 05 -80 -27 -68 -
25/09 kl 06 -70 -22 -60 -
25/09 kl 07 -46 -2 -36 -
25/09 kl 08 -13 29 -1 -
25/09 kl 09 20 59 33 -
25/09 kl 10 45 80 60 -
25/09 kl 11 57 89 72 -
25/09 kl 12 50 83 65 -
25/09 kl 13 25 61 42 -
25/09 kl 14 -13 22 3 -
25/09 kl 15 -51 -17 -37 -
25/09 kl 16 -80 -45 -66 -
25/09 kl 17 -91 -58 -77 -
25/09 kl 18 -83 -53 -70 -
25/09 kl 19 -58 -31 -49 -
25/09 kl 20 -20 5 -13 -
25/09 kl 21 21 52 27 -
25/09 kl 22 53 85 59 -
25/09 kl 23 69 101 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 107 80 122 114
Laveste vannstand -12 -19 -53 -79 -91
Avvik gult nivå -45 -29 -56 -14 -22
Avvik orange nivå -57 -41 -68 -26 -34
Avvik rødt nivå -67 -51 -78 -36 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm