Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
25/09 kl 00 0% 0% 0% 114
25/09 kl 01 0% 0% 0% 89
25/09 kl 02 0% 0% 0% 52
25/09 kl 03 0% 0% 0% 14
25/09 kl 04 0% 0% 0% -15
25/09 kl 05 0% 0% 0% -27
25/09 kl 06 0% 0% 0% -22
25/09 kl 07 0% 0% 0% -2
25/09 kl 08 0% 0% 0% 29
25/09 kl 09 0% 0% 0% 59
25/09 kl 10 0% 0% 0% 80
25/09 kl 11 0% 0% 0% 89
25/09 kl 12 0% 0% 0% 83
25/09 kl 13 0% 0% 0% 61
25/09 kl 14 0% 0% 0% 22
25/09 kl 15 0% 0% 0% -17
25/09 kl 16 0% 0% 0% -45
25/09 kl 17 0% 0% 0% -58
25/09 kl 18 0% 0% 0% -53
25/09 kl 19 0% 0% 0% -31
25/09 kl 20 0% 0% 0% 5
25/09 kl 21 0% 0% 0% 52
25/09 kl 22 0% 0% 0% 85
25/09 kl 23 0% 0% 0% 101

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm