Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
25/09 kl 00 - 75 83 67
25/09 kl 01 - 45 55 38
25/09 kl 02 - 6 15 -
25/09 kl 03 - -31 -27 -
25/09 kl 04 - -58 -54 -
25/09 kl 05 - -68 -66 -
25/09 kl 06 - -60 -61 -
25/09 kl 07 - -36 -39 -
25/09 kl 08 - -1 -8 -
25/09 kl 09 - 33 27 -
25/09 kl 10 - 60 51 -
25/09 kl 11 - 72 61 -
25/09 kl 12 - 65 54 -
25/09 kl 13 - 42 30 -
25/09 kl 14 - 3 - -
25/09 kl 15 - -37 - -
25/09 kl 16 - -66 - -
25/09 kl 17 - -77 - -
25/09 kl 18 - -70 - -
25/09 kl 19 - -49 - -
25/09 kl 20 - -13 - -
25/09 kl 21 - 27 - -
25/09 kl 22 - 59 - -
25/09 kl 23 - 74 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 86 100 75 87 75
Max. fra modell: 20/09 12 79 100 75 94 83
Max. fra modell: 20/09 00 79 107 80 80 67
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm