Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/09 kl 00 -9 48 9 -
25/09 kl 01 -9 51 7 -
25/09 kl 02 -9 52 6 -
25/09 kl 03 -10 51 6 -
25/09 kl 04 -9 48 5 -
25/09 kl 05 -9 44 3 -
25/09 kl 06 -8 40 2 -
25/09 kl 07 -9 35 1 -
25/09 kl 08 -13 29 -1 -
25/09 kl 09 -18 21 -5 -
25/09 kl 10 -21 14 -6 -
25/09 kl 11 -21 11 -6 -
25/09 kl 12 -22 11 -7 -
25/09 kl 13 -25 11 -8 -
25/09 kl 14 -28 7 -12 -
25/09 kl 15 -29 5 -15 -
25/09 kl 16 -29 6 -15 -
25/09 kl 17 -28 5 -14 -
25/09 kl 18 -27 3 -14 -
25/09 kl 19 -25 2 -16 -
25/09 kl 20 -22 3 -15 -
25/09 kl 21 -20 11 -14 -
25/09 kl 22 -18 14 -12 -
25/09 kl 23 -15 17 -10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 47 19 8 9
Laveste værets virkning 29 24 1 -10 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm