Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 86 34 120 119
21/09 kl 02 75 30 105 109
21/09 kl 03 73 32 105 106
21/09 kl 04 82 35 117 115
21/09 kl 05 101 35 136 129
21/09 kl 06 123 33 156 153
21/09 kl 07 145 29 174 176
21/09 kl 08 159 31 190 192
21/09 kl 09 163 32 195 197
21/09 kl 10 157 33 190 189
21/09 kl 11 141 33 174 173
21/09 kl 12 120 31 151 148
21/09 kl 13 99 31 130 127
21/09 kl 14 84 30 114 114
21/09 kl 15 81 29 110 111
21/09 kl 16 87 29 116 -
21/09 kl 17 104 29 133 -
21/09 kl 18 126 29 155 -
21/09 kl 19 150 31 181 -
21/09 kl 20 167 30 197 -
21/09 kl 21 172 29 201 -
21/09 kl 22 166 30 196 -
21/09 kl 23 149 30 179 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 215 190 202 190
Laveste vannstand 105 103 66 47 38
Avvik gult nivå -50 -36 -61 -49 -61
Avvik orange nivå -62 -48 -73 -61 -73
Avvik rødt nivå -72 -58 -83 -71 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm