Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/09 kl 01 120 120 120 119
21/09 kl 02 104 106 105 109
21/09 kl 03 103 107 105 106
21/09 kl 04 113 118 117 115
21/09 kl 05 136 141 136 129
21/09 kl 06 154 160 156 153
21/09 kl 07 169 179 174 176
21/09 kl 08 184 194 190 192
21/09 kl 09 190 196 195 197
21/09 kl 10 186 193 190 189
21/09 kl 11 170 177 174 173
21/09 kl 12 148 152 151 148
21/09 kl 13 125 131 130 127
21/09 kl 14 109 117 114 114
21/09 kl 15 107 113 110 111
21/09 kl 16 115 119 116 -
21/09 kl 17 131 137 133 -
21/09 kl 18 151 158 155 -
21/09 kl 19 176 185 181 -
21/09 kl 20 191 199 197 -
21/09 kl 21 193 206 201 -
21/09 kl 22 189 199 196 -
21/09 kl 23 172 183 179 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 222 195 237 229
Laveste vannstand 103 96 62 36 24
Avvik gult nivå -45 -29 -56 -14 -22
Avvik orange nivå -57 -41 -68 -26 -34
Avvik rødt nivå -67 -51 -78 -36 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm