Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
21/09 kl 00 140 - 146 146
21/09 kl 01 119 120 120 120
21/09 kl 02 109 105 106 106
21/09 kl 03 106 105 105 106
21/09 kl 04 115 117 117 116
21/09 kl 05 129 136 135 134
21/09 kl 06 153 156 155 155
21/09 kl 07 176 174 172 172
21/09 kl 08 192 190 187 186
21/09 kl 09 197 195 192 190
21/09 kl 10 189 190 187 185
21/09 kl 11 173 174 171 171
21/09 kl 12 148 151 148 149
21/09 kl 13 127 130 126 125
21/09 kl 14 114 114 110 108
21/09 kl 15 111 110 107 105
21/09 kl 16 - 116 113 111
21/09 kl 17 - 133 129 127
21/09 kl 18 - 155 148 147
21/09 kl 19 - 181 173 173
21/09 kl 20 - 197 190 190
21/09 kl 21 - 201 194 194
21/09 kl 22 - 196 189 189
21/09 kl 23 - 179 173 172

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 201 215 190 202 190
Max. fra modell: 20/09 12 194 215 190 209 198
Max. fra modell: 20/09 00 194 222 195 195 182
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm