Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/09 kl 01 34 34 34 33
21/09 kl 02 29 31 30 34
21/09 kl 03 30 34 32 33
21/09 kl 04 31 36 35 33
21/09 kl 05 35 40 35 28
21/09 kl 06 31 37 33 30
21/09 kl 07 24 34 29 31
21/09 kl 08 25 35 31 33
21/09 kl 09 27 33 32 34
21/09 kl 10 29 36 33 32
21/09 kl 11 29 36 33 32
21/09 kl 12 28 32 31 28
21/09 kl 13 26 32 31 28
21/09 kl 14 25 33 30 30
21/09 kl 15 26 32 29 30
21/09 kl 16 28 32 29 -
21/09 kl 17 27 33 29 -
21/09 kl 18 25 32 29 -
21/09 kl 19 26 35 31 -
21/09 kl 20 24 32 30 -
21/09 kl 21 21 34 29 -
21/09 kl 22 23 33 30 -
21/09 kl 23 23 34 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 47 19 8 9
Laveste værets virkning 29 24 1 -10 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm