Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 124 36 160 -
22/09 kl 01 97 37 134 -
22/09 kl 02 75 38 113 -
22/09 kl 03 64 39 103 -
22/09 kl 04 67 38 105 -
22/09 kl 05 81 41 122 -
22/09 kl 06 105 41 146 -
22/09 kl 07 133 41 174 -
22/09 kl 08 157 42 199 -
22/09 kl 09 171 42 213 -
22/09 kl 10 171 44 215 -
22/09 kl 11 159 47 206 -
22/09 kl 12 137 45 182 -
22/09 kl 13 111 44 155 -
22/09 kl 14 87 39 126 -
22/09 kl 15 73 40 113 -
22/09 kl 16 73 41 114 -
22/09 kl 17 86 39 125 -
22/09 kl 18 109 37 146 -
22/09 kl 19 137 32 169 -
22/09 kl 20 163 28 191 -
22/09 kl 21 179 28 207 -
22/09 kl 22 180 26 206 -
22/09 kl 23 167 24 191 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 215 190 202 190
Laveste vannstand 105 103 66 47 38
Avvik gult nivå -50 -36 -61 -49 -61
Avvik orange nivå -62 -48 -73 -61 -73
Avvik rødt nivå -72 -58 -83 -71 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm