Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 00 151 163 160 -
22/09 kl 01 125 136 134 -
22/09 kl 02 106 115 113 -
22/09 kl 03 96 104 103 -
22/09 kl 04 98 106 105 -
22/09 kl 05 116 125 122 -
22/09 kl 06 142 153 146 -
22/09 kl 07 169 181 174 -
22/09 kl 08 195 206 199 -
22/09 kl 09 210 220 213 -
22/09 kl 10 212 222 215 -
22/09 kl 11 202 213 206 -
22/09 kl 12 180 190 182 -
22/09 kl 13 153 164 155 -
22/09 kl 14 127 137 126 -
22/09 kl 15 113 123 113 -
22/09 kl 16 115 124 114 -
22/09 kl 17 123 134 125 -
22/09 kl 18 143 154 146 -
22/09 kl 19 169 179 169 -
22/09 kl 20 190 202 191 -
22/09 kl 21 204 215 207 -
22/09 kl 22 202 213 206 -
22/09 kl 23 188 198 191 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 222 195 237 229
Laveste vannstand 103 96 62 36 24
Avvik gult nivå -45 -29 -56 -14 -22
Avvik orange nivå -57 -41 -68 -26 -34
Avvik rødt nivå -67 -51 -78 -36 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm