Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
22/09 kl 00 - 160 152 153
22/09 kl 01 - 134 127 131
22/09 kl 02 - 113 108 114
22/09 kl 03 - 103 100 106
22/09 kl 04 - 105 103 108
22/09 kl 05 - 122 120 126
22/09 kl 06 - 146 145 152
22/09 kl 07 - 174 174 181
22/09 kl 08 - 199 199 206
22/09 kl 09 - 213 212 219
22/09 kl 10 - 215 215 222
22/09 kl 11 - 206 207 214
22/09 kl 12 - 182 185 192
22/09 kl 13 - 155 160 167
22/09 kl 14 - 126 132 138
22/09 kl 15 - 113 118 122
22/09 kl 16 - 114 117 123
22/09 kl 17 - 125 129 135
22/09 kl 18 - 146 151 155
22/09 kl 19 - 169 175 178
22/09 kl 20 - 191 198 200
22/09 kl 21 - 207 211 214
22/09 kl 22 - 206 210 210
22/09 kl 23 - 191 193 195

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 201 215 190 202 190
Max. fra modell: 20/09 12 194 215 190 209 198
Max. fra modell: 20/09 00 194 222 195 195 182
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm