Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 00 27 39 36 -
22/09 kl 01 28 39 37 -
22/09 kl 02 31 40 38 -
22/09 kl 03 32 40 39 -
22/09 kl 04 31 39 38 -
22/09 kl 05 35 44 41 -
22/09 kl 06 37 48 41 -
22/09 kl 07 36 48 41 -
22/09 kl 08 38 49 42 -
22/09 kl 09 39 49 42 -
22/09 kl 10 41 51 44 -
22/09 kl 11 43 54 47 -
22/09 kl 12 43 53 45 -
22/09 kl 13 42 53 44 -
22/09 kl 14 40 50 39 -
22/09 kl 15 40 50 40 -
22/09 kl 16 42 51 41 -
22/09 kl 17 37 48 39 -
22/09 kl 18 34 45 37 -
22/09 kl 19 32 42 32 -
22/09 kl 20 27 39 28 -
22/09 kl 21 25 36 28 -
22/09 kl 22 22 33 26 -
22/09 kl 23 21 31 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 47 19 8 9
Laveste værets virkning 29 24 1 -10 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm