Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 144 19 163 -
23/09 kl 01 113 14 127 -
23/09 kl 02 82 13 95 -
23/09 kl 03 62 12 74 -
23/09 kl 04 56 11 67 -
23/09 kl 05 64 8 72 -
23/09 kl 06 86 4 90 -
23/09 kl 07 116 5 121 -
23/09 kl 08 148 5 153 -
23/09 kl 09 172 6 178 -
23/09 kl 10 181 4 185 -
23/09 kl 11 175 2 177 -
23/09 kl 12 156 3 159 -
23/09 kl 13 127 5 132 -
23/09 kl 14 96 5 101 -
23/09 kl 15 73 4 77 -
23/09 kl 16 64 2 66 -
23/09 kl 17 70 3 73 -
23/09 kl 18 90 4 94 -
23/09 kl 19 120 4 124 -
23/09 kl 20 153 3 156 -
23/09 kl 21 178 1 179 -
23/09 kl 22 189 1 190 -
23/09 kl 23 183 2 185 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 215 190 202 190
Laveste vannstand 105 103 66 47 38
Avvik gult nivå -50 -36 -61 -49 -61
Avvik orange nivå -62 -48 -73 -61 -73
Avvik rødt nivå -72 -58 -83 -71 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm