Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/09 kl 00 162 172 163 -
23/09 kl 01 126 137 127 -
23/09 kl 02 93 102 95 -
23/09 kl 03 70 82 74 -
23/09 kl 04 62 74 67 -
23/09 kl 05 69 79 72 -
23/09 kl 06 86 98 90 -
23/09 kl 07 114 126 121 -
23/09 kl 08 146 158 153 -
23/09 kl 09 172 183 178 -
23/09 kl 10 182 192 185 -
23/09 kl 11 174 184 177 -
23/09 kl 12 155 164 159 -
23/09 kl 13 125 136 132 -
23/09 kl 14 95 105 101 -
23/09 kl 15 72 83 77 -
23/09 kl 16 63 73 66 -
23/09 kl 17 69 79 73 -
23/09 kl 18 88 99 94 -
23/09 kl 19 118 129 124 -
23/09 kl 20 149 161 156 -
23/09 kl 21 173 185 179 -
23/09 kl 22 183 195 190 -
23/09 kl 23 177 189 185 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 222 195 237 229
Laveste vannstand 103 96 62 36 24
Avvik gult nivå -45 -29 -56 -14 -22
Avvik orange nivå -57 -41 -68 -26 -34
Avvik rødt nivå -67 -51 -78 -36 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm