Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
23/09 kl 00 - 163 166 169
23/09 kl 01 - 127 131 133
23/09 kl 02 - 95 97 99
23/09 kl 03 - 74 74 76
23/09 kl 04 - 67 66 68
23/09 kl 05 - 72 72 75
23/09 kl 06 - 90 90 95
23/09 kl 07 - 121 119 125
23/09 kl 08 - 153 151 156
23/09 kl 09 - 178 175 179
23/09 kl 10 - 185 184 188
23/09 kl 11 - 177 177 182
23/09 kl 12 - 159 159 165
23/09 kl 13 - 132 131 137
23/09 kl 14 - 101 100 105
23/09 kl 15 - 77 77 82
23/09 kl 16 - 66 66 71
23/09 kl 17 - 73 73 78
23/09 kl 18 - 94 92 98
23/09 kl 19 - 124 123 128
23/09 kl 20 - 156 156 161
23/09 kl 21 - 179 180 185
23/09 kl 22 - 190 190 195
23/09 kl 23 - 185 183 189

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 201 215 190 202 190
Max. fra modell: 20/09 12 194 215 190 209 198
Max. fra modell: 20/09 00 194 222 195 195 182
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm