Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 163 2 165 -
24/09 kl 01 132 0 132 -
24/09 kl 02 96 -3 93 -
24/09 kl 03 66 -4 62 -
24/09 kl 04 50 -3 47 -
24/09 kl 05 51 -3 48 -
24/09 kl 06 68 -7 61 -
24/09 kl 07 98 -9 89 -
24/09 kl 08 133 -10 123 -
24/09 kl 09 166 -9 157 -
24/09 kl 10 185 -8 177 -
24/09 kl 11 187 -8 179 -
24/09 kl 12 173 -7 166 -
24/09 kl 13 146 -5 141 -
24/09 kl 14 111 -3 108 -
24/09 kl 15 79 -1 78 -
24/09 kl 16 60 0 60 -
24/09 kl 17 58 2 60 -
24/09 kl 18 73 4 77 -
24/09 kl 19 101 7 108 -
24/09 kl 20 137 8 145 -
24/09 kl 21 171 8 179 -
24/09 kl 22 191 8 199 -
24/09 kl 23 194 8 202 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 215 190 202 190
Laveste vannstand 105 103 66 47 38
Avvik gult nivå -50 -36 -61 -49 -61
Avvik orange nivå -62 -48 -73 -61 -73
Avvik rødt nivå -72 -58 -83 -71 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm