Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/09 kl 00 157 170 165 -
24/09 kl 01 125 138 132 -
24/09 kl 02 87 102 93 -
24/09 kl 03 53 71 62 -
24/09 kl 04 36 56 47 -
24/09 kl 05 36 56 48 -
24/09 kl 06 50 71 61 -
24/09 kl 07 80 100 89 -
24/09 kl 08 115 136 123 -
24/09 kl 09 149 170 157 -
24/09 kl 10 168 189 177 -
24/09 kl 11 169 195 179 -
24/09 kl 12 154 183 166 -
24/09 kl 13 128 158 141 -
24/09 kl 14 95 124 108 -
24/09 kl 15 66 92 78 -
24/09 kl 16 49 75 60 -
24/09 kl 17 47 74 60 -
24/09 kl 18 63 92 77 -
24/09 kl 19 91 122 108 -
24/09 kl 20 128 160 145 -
24/09 kl 21 161 203 179 -
24/09 kl 22 181 230 199 -
24/09 kl 23 184 237 202 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 222 195 237 229
Laveste vannstand 103 96 62 36 24
Avvik gult nivå -45 -29 -56 -14 -22
Avvik orange nivå -57 -41 -68 -26 -34
Avvik rødt nivå -67 -51 -78 -36 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm