Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 181 9 190 -
25/09 kl 01 153 7 160 -
25/09 kl 02 115 6 121 -
25/09 kl 03 78 6 84 -
25/09 kl 04 52 5 57 -
25/09 kl 05 44 3 47 -
25/09 kl 06 53 2 55 -
25/09 kl 07 78 1 79 -
25/09 kl 08 115 -1 114 -
25/09 kl 09 153 -5 148 -
25/09 kl 10 181 -6 175 -
25/09 kl 11 193 -6 187 -
25/09 kl 12 187 -7 180 -
25/09 kl 13 165 -8 157 -
25/09 kl 14 130 -12 118 -
25/09 kl 15 93 -15 78 -
25/09 kl 16 64 -15 49 -
25/09 kl 17 52 -14 38 -
25/09 kl 18 59 -14 45 -
25/09 kl 19 82 -16 66 -
25/09 kl 20 117 -15 102 -
25/09 kl 21 156 -14 142 -
25/09 kl 22 186 -12 174 -
25/09 kl 23 199 -10 189 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 215 190 202 190
Laveste vannstand 105 103 66 47 38
Avvik gult nivå -50 -36 -61 -49 -61
Avvik orange nivå -62 -48 -73 -61 -73
Avvik rødt nivå -72 -58 -83 -71 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm