Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/09 kl 00 172 229 190 -
25/09 kl 01 144 204 160 -
25/09 kl 02 106 167 121 -
25/09 kl 03 68 129 84 -
25/09 kl 04 43 100 57 -
25/09 kl 05 35 88 47 -
25/09 kl 06 45 93 55 -
25/09 kl 07 69 113 79 -
25/09 kl 08 102 144 114 -
25/09 kl 09 135 174 148 -
25/09 kl 10 160 195 175 -
25/09 kl 11 172 204 187 -
25/09 kl 12 165 198 180 -
25/09 kl 13 140 176 157 -
25/09 kl 14 102 137 118 -
25/09 kl 15 64 98 78 -
25/09 kl 16 35 70 49 -
25/09 kl 17 24 57 38 -
25/09 kl 18 32 62 45 -
25/09 kl 19 57 84 66 -
25/09 kl 20 95 120 102 -
25/09 kl 21 136 167 142 -
25/09 kl 22 168 200 174 -
25/09 kl 23 184 216 189 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 222 195 237 229
Laveste vannstand 103 96 62 36 24
Avvik gult nivå -45 -29 -56 -14 -22
Avvik orange nivå -57 -41 -68 -26 -34
Avvik rødt nivå -67 -51 -78 -36 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm