Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
25/09 kl 00 - 190 198 182
25/09 kl 01 - 160 170 153
25/09 kl 02 - 121 130 -
25/09 kl 03 - 84 88 -
25/09 kl 04 - 57 61 -
25/09 kl 05 - 47 49 -
25/09 kl 06 - 55 54 -
25/09 kl 07 - 79 76 -
25/09 kl 08 - 114 107 -
25/09 kl 09 - 148 142 -
25/09 kl 10 - 175 166 -
25/09 kl 11 - 187 176 -
25/09 kl 12 - 180 169 -
25/09 kl 13 - 157 145 -
25/09 kl 14 - 118 - -
25/09 kl 15 - 78 - -
25/09 kl 16 - 49 - -
25/09 kl 17 - 38 - -
25/09 kl 18 - 45 - -
25/09 kl 19 - 66 - -
25/09 kl 20 - 102 - -
25/09 kl 21 - 142 - -
25/09 kl 22 - 174 - -
25/09 kl 23 - 189 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 201 215 190 202 190
Max. fra modell: 20/09 12 194 215 190 209 198
Max. fra modell: 20/09 00 194 222 195 195 182
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm