Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 195 50 245 241
21/09 kl 02 160 47 207 207
21/09 kl 03 131 44 175 177
21/09 kl 04 114 45 159 150
21/09 kl 05 114 34 148 148
21/09 kl 06 133 40 173 174
21/09 kl 07 166 45 211 204
21/09 kl 08 203 40 243 240
21/09 kl 09 236 33 269 276
21/09 kl 10 256 32 288 296
21/09 kl 11 257 37 294 287
21/09 kl 12 238 27 265 267
21/09 kl 13 205 31 236 240
21/09 kl 14 169 28 197 205
21/09 kl 15 139 25 164 165
21/09 kl 16 120 12 132 -
21/09 kl 17 117 17 134 -
21/09 kl 18 134 25 159 -
21/09 kl 19 168 11 179 -
21/09 kl 20 210 11 221 -
21/09 kl 21 249 13 262 -
21/09 kl 22 276 16 292 -
21/09 kl 23 282 9 291 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 352 345 312 331
Laveste vannstand 132 123 91 63 64
Avvik gult nivå -108 -50 -57 -90 -71
Avvik orange nivå -130 -72 -79 -112 -93
Avvik rødt nivå -156 -98 -105 -138 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm