Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 265 14 279 -
22/09 kl 01 228 16 244 -
22/09 kl 02 183 14 197 -
22/09 kl 03 141 19 160 -
22/09 kl 04 111 23 134 -
22/09 kl 05 96 27 123 -
22/09 kl 06 103 24 127 -
22/09 kl 07 133 32 165 -
22/09 kl 08 176 30 206 -
22/09 kl 09 222 32 254 -
22/09 kl 10 259 39 298 -
22/09 kl 11 276 44 320 -
22/09 kl 12 269 41 310 -
22/09 kl 13 239 42 281 -
22/09 kl 14 195 53 248 -
22/09 kl 15 152 52 204 -
22/09 kl 16 120 57 177 -
22/09 kl 17 103 51 154 -
22/09 kl 18 107 53 160 -
22/09 kl 19 135 57 192 -
22/09 kl 20 180 59 239 -
22/09 kl 21 230 57 287 -
22/09 kl 22 273 51 324 -
22/09 kl 23 297 55 352 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 352 345 312 331
Laveste vannstand 132 123 91 63 64
Avvik gult nivå -108 -50 -57 -90 -71
Avvik orange nivå -130 -72 -79 -112 -93
Avvik rødt nivå -156 -98 -105 -138 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm