Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 293 52 345 -
23/09 kl 01 262 53 315 -
23/09 kl 02 213 49 262 -
23/09 kl 03 160 45 205 -
23/09 kl 04 116 41 157 -
23/09 kl 05 89 38 127 -
23/09 kl 06 82 37 119 -
23/09 kl 07 101 29 130 -
23/09 kl 08 144 29 173 -
23/09 kl 09 197 27 224 -
23/09 kl 10 249 23 272 -
23/09 kl 11 284 16 300 -
23/09 kl 12 294 21 315 -
23/09 kl 13 273 18 291 -
23/09 kl 14 228 11 239 -
23/09 kl 15 176 9 185 -
23/09 kl 16 129 9 138 -
23/09 kl 17 99 11 110 -
23/09 kl 18 89 2 91 -
23/09 kl 19 105 2 107 -
23/09 kl 20 146 0 146 -
23/09 kl 21 203 2 205 -
23/09 kl 22 258 1 259 -
23/09 kl 23 299 -1 298 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 352 345 312 331
Laveste vannstand 132 123 91 63 64
Avvik gult nivå -108 -50 -57 -90 -71
Avvik orange nivå -130 -72 -79 -112 -93
Avvik rødt nivå -156 -98 -105 -138 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm