Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 312 0 312 -
24/09 kl 01 293 -6 287 -
24/09 kl 02 247 -5 242 -
24/09 kl 03 186 -3 183 -
24/09 kl 04 131 -2 129 -
24/09 kl 05 91 -7 84 -
24/09 kl 06 70 -7 63 -
24/09 kl 07 75 -7 68 -
24/09 kl 08 110 -7 103 -
24/09 kl 09 166 -2 164 -
24/09 kl 10 227 -1 226 -
24/09 kl 11 279 -5 274 -
24/09 kl 12 307 -16 291 -
24/09 kl 13 301 -2 299 -
24/09 kl 14 263 7 270 -
24/09 kl 15 206 5 211 -
24/09 kl 16 149 -5 144 -
24/09 kl 17 105 -9 96 -
24/09 kl 18 81 0 81 -
24/09 kl 19 82 4 86 -
24/09 kl 20 113 8 121 -
24/09 kl 21 170 -3 167 -
24/09 kl 22 233 -4 229 -
24/09 kl 23 288 -2 286 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 352 345 312 331
Laveste vannstand 132 123 91 63 64
Avvik gult nivå -108 -50 -57 -90 -71
Avvik orange nivå -130 -72 -79 -112 -93
Avvik rødt nivå -156 -98 -105 -138 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm