Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 320 8 328 -
25/09 kl 01 318 3 321 -
25/09 kl 02 281 -5 276 -
25/09 kl 03 220 -3 217 -
25/09 kl 04 155 -4 151 -
25/09 kl 05 102 6 108 -
25/09 kl 06 69 -1 68 -
25/09 kl 07 60 4 64 -
25/09 kl 08 80 6 86 -
25/09 kl 09 131 7 138 -
25/09 kl 10 197 9 206 -
25/09 kl 11 261 3 264 -
25/09 kl 12 306 12 318 -
25/09 kl 13 320 11 331 -
25/09 kl 14 296 9 305 -
25/09 kl 15 241 2 243 -
25/09 kl 16 177 7 184 -
25/09 kl 17 121 4 125 -
25/09 kl 18 84 -5 79 -
25/09 kl 19 71 -6 65 -
25/09 kl 20 87 -6 81 -
25/09 kl 21 134 -10 124 -
25/09 kl 22 200 -15 185 -
25/09 kl 23 266 -8 258 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 352 345 312 331
Laveste vannstand 132 123 91 63 64
Avvik gult nivå -108 -50 -57 -90 -71
Avvik orange nivå -130 -72 -79 -112 -93
Avvik rødt nivå -156 -98 -105 -138 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm