Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 119 -1 118 112
21/09 kl 02 104 -2 102 98
21/09 kl 03 88 -1 87 84
21/09 kl 04 75 -1 74 72
21/09 kl 05 67 -2 65 64
21/09 kl 06 67 -2 65 64
21/09 kl 07 75 -1 74 70
21/09 kl 08 88 -1 87 83
21/09 kl 09 102 -1 101 96
21/09 kl 10 116 -1 115 109
21/09 kl 11 123 -1 122 117
21/09 kl 12 124 -1 123 117
21/09 kl 13 116 -2 114 110
21/09 kl 14 102 -3 99 96
21/09 kl 15 87 -2 85 79
21/09 kl 16 73 -4 69 -
21/09 kl 17 64 -4 60 -
21/09 kl 18 64 -5 59 -
21/09 kl 19 72 -5 67 -
21/09 kl 20 88 -4 84 -
21/09 kl 21 106 -6 100 -
21/09 kl 22 124 -5 119 -
21/09 kl 23 136 -5 131 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 141 152 167 167
Laveste vannstand 59 56 57 55 30
Avvik gult nivå -65 -55 -44 -29 -29
Avvik orange nivå -76 -66 -55 -40 -40
Avvik rødt nivå -84 -74 -63 -48 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm