Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 140 -5 135 -
22/09 kl 01 134 -4 130 -
22/09 kl 02 119 -4 115 -
22/09 kl 03 99 -3 96 -
22/09 kl 04 80 -2 78 -
22/09 kl 05 65 -1 64 -
22/09 kl 06 58 -2 56 -
22/09 kl 07 61 -2 59 -
22/09 kl 08 73 -1 72 -
22/09 kl 09 91 -1 90 -
22/09 kl 10 110 0 110 -
22/09 kl 11 125 0 125 -
22/09 kl 12 132 0 132 -
22/09 kl 13 130 1 131 -
22/09 kl 14 118 1 119 -
22/09 kl 15 99 2 101 -
22/09 kl 16 80 3 83 -
22/09 kl 17 64 4 68 -
22/09 kl 18 56 3 59 -
22/09 kl 19 59 4 63 -
22/09 kl 20 72 4 76 -
22/09 kl 21 92 4 96 -
22/09 kl 22 115 5 120 -
22/09 kl 23 135 6 141 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 141 152 167 167
Laveste vannstand 59 56 57 55 30
Avvik gult nivå -65 -55 -44 -29 -29
Avvik orange nivå -76 -66 -55 -40 -40
Avvik rødt nivå -84 -74 -63 -48 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm