Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 146 6 152 -
23/09 kl 01 146 6 152 -
23/09 kl 02 134 6 140 -
23/09 kl 03 114 6 120 -
23/09 kl 04 90 8 98 -
23/09 kl 05 68 7 75 -
23/09 kl 06 54 7 61 -
23/09 kl 07 50 7 57 -
23/09 kl 08 59 6 65 -
23/09 kl 09 77 8 85 -
23/09 kl 10 99 7 106 -
23/09 kl 11 121 8 129 -
23/09 kl 12 136 8 144 -
23/09 kl 13 140 10 150 -
23/09 kl 14 133 10 143 -
23/09 kl 15 115 10 125 -
23/09 kl 16 92 11 103 -
23/09 kl 17 69 11 80 -
23/09 kl 18 53 12 65 -
23/09 kl 19 49 11 60 -
23/09 kl 20 58 12 70 -
23/09 kl 21 78 12 90 -
23/09 kl 22 103 13 116 -
23/09 kl 23 128 13 141 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 141 152 167 167
Laveste vannstand 59 56 57 55 30
Avvik gult nivå -65 -55 -44 -29 -29
Avvik orange nivå -76 -66 -55 -40 -40
Avvik rødt nivå -84 -74 -63 -48 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm