Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 147 13 160 -
24/09 kl 01 154 13 167 -
24/09 kl 02 148 14 162 -
24/09 kl 03 129 14 143 -
24/09 kl 04 103 13 116 -
24/09 kl 05 76 14 90 -
24/09 kl 06 54 13 67 -
24/09 kl 07 44 13 57 -
24/09 kl 08 47 13 60 -
24/09 kl 09 62 13 75 -
24/09 kl 10 87 12 99 -
24/09 kl 11 113 11 124 -
24/09 kl 12 134 10 144 -
24/09 kl 13 146 11 157 -
24/09 kl 14 145 11 156 -
24/09 kl 15 130 10 140 -
24/09 kl 16 106 11 117 -
24/09 kl 17 80 11 91 -
24/09 kl 18 57 11 68 -
24/09 kl 19 45 10 55 -
24/09 kl 20 47 9 56 -
24/09 kl 21 62 10 72 -
24/09 kl 22 88 9 97 -
24/09 kl 23 117 10 127 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 141 152 167 167
Laveste vannstand 59 56 57 55 30
Avvik gult nivå -65 -55 -44 -29 -29
Avvik orange nivå -76 -66 -55 -40 -40
Avvik rødt nivå -84 -74 -63 -48 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm