Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 142 9 151 -
25/09 kl 01 157 9 166 -
25/09 kl 02 158 9 167 -
25/09 kl 03 144 8 152 -
25/09 kl 04 119 8 127 -
25/09 kl 05 89 7 96 -
25/09 kl 06 60 6 66 -
25/09 kl 07 42 5 47 -
25/09 kl 08 38 4 42 -
25/09 kl 09 49 4 53 -
25/09 kl 10 71 3 74 -
25/09 kl 11 100 2 102 -
25/09 kl 12 127 1 128 -
25/09 kl 13 146 0 146 -
25/09 kl 14 152 -2 150 -
25/09 kl 15 144 -2 142 -
25/09 kl 16 122 -5 117 -
25/09 kl 17 93 -6 87 -
25/09 kl 18 66 -7 59 -
25/09 kl 19 46 -9 37 -
25/09 kl 20 40 -10 30 -
25/09 kl 21 49 -10 39 -
25/09 kl 22 72 -11 61 -
25/09 kl 23 102 -11 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 141 152 167 167
Laveste vannstand 59 56 57 55 30
Avvik gult nivå -65 -55 -44 -29 -29
Avvik orange nivå -76 -66 -55 -40 -40
Avvik rødt nivå -84 -74 -63 -48 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm