Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 83 25 108 112
21/09 kl 02 89 19 108 121
21/09 kl 03 93 24 117 130
21/09 kl 04 91 31 122 129
21/09 kl 05 85 25 110 114
21/09 kl 06 76 22 98 95
21/09 kl 07 67 25 92 84
21/09 kl 08 62 32 94 82
21/09 kl 09 59 30 89 88
21/09 kl 10 61 29 90 99
21/09 kl 11 66 37 103 111
21/09 kl 12 74 38 112 121
21/09 kl 13 82 34 116 136
21/09 kl 14 88 29 117 156
21/09 kl 15 93 29 122 158
21/09 kl 16 94 30 124 -
21/09 kl 17 89 27 116 -
21/09 kl 18 80 32 112 -
21/09 kl 19 71 47 118 -
21/09 kl 20 65 56 121 -
21/09 kl 21 61 53 114 -
21/09 kl 22 61 48 109 -
21/09 kl 23 65 53 118 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 153 97 116 73
Laveste vannstand 89 82 60 55 44
Avvik gult nivå -46 -17 -73 -54 -97
Avvik orange nivå -66 -37 -93 -74 -117
Avvik rødt nivå -84 -55 -111 -92 -135
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -9 cm