Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 68 12 80 -
23/09 kl 01 74 9 83 -
23/09 kl 02 79 10 89 -
23/09 kl 03 84 9 93 -
23/09 kl 04 88 8 96 -
23/09 kl 05 89 8 97 -
23/09 kl 06 85 6 91 -
23/09 kl 07 78 3 81 -
23/09 kl 08 70 0 70 -
23/09 kl 09 66 -1 65 -
23/09 kl 10 63 0 63 -
23/09 kl 11 64 0 64 -
23/09 kl 12 68 2 70 -
23/09 kl 13 75 3 78 -
23/09 kl 14 81 2 83 -
23/09 kl 15 85 2 87 -
23/09 kl 16 89 3 92 -
23/09 kl 17 91 3 94 -
23/09 kl 18 89 0 89 -
23/09 kl 19 81 -3 78 -
23/09 kl 20 73 0 73 -
23/09 kl 21 67 1 68 -
23/09 kl 22 64 -2 62 -
23/09 kl 23 63 -3 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 153 97 116 73
Laveste vannstand 89 82 60 55 44
Avvik gult nivå -46 -17 -73 -54 -97
Avvik orange nivå -66 -37 -93 -74 -117
Avvik rødt nivå -84 -55 -111 -92 -135
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -9 cm