Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 66 1 67 -
24/09 kl 01 72 3 75 -
24/09 kl 02 77 -3 74 -
24/09 kl 03 80 -7 73 -
24/09 kl 04 83 -6 77 -
24/09 kl 05 87 -4 83 -
24/09 kl 06 87 -6 81 -
24/09 kl 07 81 -1 80 -
24/09 kl 08 74 4 78 -
24/09 kl 09 68 5 73 -
24/09 kl 10 66 7 73 -
24/09 kl 11 65 17 82 -
24/09 kl 12 67 26 93 -
24/09 kl 13 73 28 101 -
24/09 kl 14 79 29 108 -
24/09 kl 15 83 32 115 -
24/09 kl 16 85 31 116 -
24/09 kl 17 89 23 112 -
24/09 kl 18 90 16 106 -
24/09 kl 19 85 15 100 -
24/09 kl 20 77 13 90 -
24/09 kl 21 70 6 76 -
24/09 kl 22 66 -3 63 -
24/09 kl 23 64 -9 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 153 97 116 73
Laveste vannstand 89 82 60 55 44
Avvik gult nivå -46 -17 -73 -54 -97
Avvik orange nivå -66 -37 -93 -74 -117
Avvik rødt nivå -84 -55 -111 -92 -135
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -9 cm