Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 66 -10 56 -
25/09 kl 01 70 -13 57 -
25/09 kl 02 75 -20 55 -
25/09 kl 03 78 -22 56 -
25/09 kl 04 80 -19 61 -
25/09 kl 05 83 -18 65 -
25/09 kl 06 86 -18 68 -
25/09 kl 07 83 -20 63 -
25/09 kl 08 77 -20 57 -
25/09 kl 09 71 -21 50 -
25/09 kl 10 67 -23 44 -
25/09 kl 11 66 -22 44 -
25/09 kl 12 67 -21 46 -
25/09 kl 13 72 -19 53 -
25/09 kl 14 78 -15 63 -
25/09 kl 15 82 -12 70 -
25/09 kl 16 83 -14 69 -
25/09 kl 17 86 -15 71 -
25/09 kl 18 89 -16 73 -
25/09 kl 19 87 -18 69 -
25/09 kl 20 80 -20 60 -
25/09 kl 21 73 -20 53 -
25/09 kl 22 68 -20 48 -
25/09 kl 23 66 -21 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 153 97 116 73
Laveste vannstand 89 82 60 55 44
Avvik gult nivå -46 -17 -73 -54 -97
Avvik orange nivå -66 -37 -93 -74 -117
Avvik rødt nivå -84 -55 -111 -92 -135
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -9 cm