Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 82 28 110 112
21/09 kl 02 88 22 110 120
21/09 kl 03 93 27 120 128
21/09 kl 04 93 34 127 136
21/09 kl 05 86 28 114 120
21/09 kl 06 76 25 101 95
21/09 kl 07 67 28 95 84
21/09 kl 08 61 35 96 79
21/09 kl 09 58 33 91 84
21/09 kl 10 59 32 91 98
21/09 kl 11 65 40 105 108
21/09 kl 12 72 41 113 121
21/09 kl 13 80 37 117 134
21/09 kl 14 87 32 119 155
21/09 kl 15 93 32 125 174
21/09 kl 16 95 32 127 -
21/09 kl 17 90 30 120 -
21/09 kl 18 80 35 115 -
21/09 kl 19 70 49 119 -
21/09 kl 20 64 59 123 -
21/09 kl 21 60 55 115 -
21/09 kl 22 59 50 109 -
21/09 kl 23 63 56 119 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 156 101 118 77
Laveste vannstand 91 82 62 57 46
Avvik gult nivå -46 -17 -72 -55 -96
Avvik orange nivå -70 -41 -96 -79 -120
Avvik rødt nivå -98 -69 -124 -107 -148
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -8 cm