Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 70 57 127 -
22/09 kl 01 77 51 128 -
22/09 kl 02 82 48 130 -
22/09 kl 03 88 57 145 -
22/09 kl 04 91 62 153 -
22/09 kl 05 90 61 151 -
22/09 kl 06 82 63 145 -
22/09 kl 07 72 72 144 -
22/09 kl 08 66 74 140 -
22/09 kl 09 61 67 128 -
22/09 kl 10 59 67 126 -
22/09 kl 11 62 69 131 -
22/09 kl 12 69 69 138 -
22/09 kl 13 77 65 142 -
22/09 kl 14 83 65 148 -
22/09 kl 15 88 67 155 -
22/09 kl 16 93 63 156 -
22/09 kl 17 93 54 147 -
22/09 kl 18 87 49 136 -
22/09 kl 19 76 43 119 -
22/09 kl 20 68 36 104 -
22/09 kl 21 63 30 93 -
22/09 kl 22 60 26 86 -
22/09 kl 23 61 21 82 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 156 101 118 77
Laveste vannstand 91 82 62 57 46
Avvik gult nivå -46 -17 -72 -55 -96
Avvik orange nivå -70 -41 -96 -79 -120
Avvik rødt nivå -98 -69 -124 -107 -148
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -8 cm