Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 66 15 81 -
23/09 kl 01 73 12 85 -
23/09 kl 02 78 13 91 -
23/09 kl 03 82 12 94 -
23/09 kl 04 87 11 98 -
23/09 kl 05 90 11 101 -
23/09 kl 06 86 9 95 -
23/09 kl 07 77 6 83 -
23/09 kl 08 69 3 72 -
23/09 kl 09 65 2 67 -
23/09 kl 10 62 2 64 -
23/09 kl 11 62 3 65 -
23/09 kl 12 66 5 71 -
23/09 kl 13 74 6 80 -
23/09 kl 14 80 5 85 -
23/09 kl 15 84 5 89 -
23/09 kl 16 88 6 94 -
23/09 kl 17 92 6 98 -
23/09 kl 18 90 3 93 -
23/09 kl 19 82 0 82 -
23/09 kl 20 72 3 75 -
23/09 kl 21 66 4 70 -
23/09 kl 22 63 1 64 -
23/09 kl 23 62 0 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 156 101 118 77
Laveste vannstand 91 82 62 57 46
Avvik gult nivå -46 -17 -72 -55 -96
Avvik orange nivå -70 -41 -96 -79 -120
Avvik rødt nivå -98 -69 -124 -107 -148
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -8 cm