Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 65 4 69 -
24/09 kl 01 71 6 77 -
24/09 kl 02 76 0 76 -
24/09 kl 03 79 -4 75 -
24/09 kl 04 82 -3 79 -
24/09 kl 05 86 -1 85 -
24/09 kl 06 87 -3 84 -
24/09 kl 07 82 2 84 -
24/09 kl 08 73 7 80 -
24/09 kl 09 67 8 75 -
24/09 kl 10 65 10 75 -
24/09 kl 11 63 20 83 -
24/09 kl 12 66 29 95 -
24/09 kl 13 72 31 103 -
24/09 kl 14 78 32 110 -
24/09 kl 15 81 35 116 -
24/09 kl 16 84 34 118 -
24/09 kl 17 89 26 115 -
24/09 kl 18 91 19 110 -
24/09 kl 19 86 18 104 -
24/09 kl 20 76 16 92 -
24/09 kl 21 69 9 78 -
24/09 kl 22 66 0 66 -
24/09 kl 23 63 -6 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 156 101 118 77
Laveste vannstand 91 82 62 57 46
Avvik gult nivå -46 -17 -72 -55 -96
Avvik orange nivå -70 -41 -96 -79 -120
Avvik rødt nivå -98 -69 -124 -107 -148
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -8 cm