Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 64 -7 57 -
25/09 kl 01 69 -10 59 -
25/09 kl 02 75 -18 57 -
25/09 kl 03 77 -19 58 -
25/09 kl 04 78 -16 62 -
25/09 kl 05 82 -15 67 -
25/09 kl 06 86 -15 71 -
25/09 kl 07 84 -17 67 -
25/09 kl 08 76 -17 59 -
25/09 kl 09 69 -18 51 -
25/09 kl 10 66 -20 46 -
25/09 kl 11 65 -19 46 -
25/09 kl 12 65 -18 47 -
25/09 kl 13 70 -16 54 -
25/09 kl 14 77 -12 65 -
25/09 kl 15 82 -9 73 -
25/09 kl 16 82 -11 71 -
25/09 kl 17 85 -12 73 -
25/09 kl 18 90 -13 77 -
25/09 kl 19 89 -15 74 -
25/09 kl 20 81 -17 64 -
25/09 kl 21 72 -17 55 -
25/09 kl 22 67 -17 50 -
25/09 kl 23 65 -18 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 156 101 118 77
Laveste vannstand 91 82 62 57 46
Avvik gult nivå -46 -17 -72 -55 -96
Avvik orange nivå -70 -41 -96 -79 -120
Avvik rødt nivå -98 -69 -124 -107 -148
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -8 cm