Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 135 40 175 181
21/09 kl 02 109 36 145 151
21/09 kl 03 94 37 131 138
21/09 kl 04 94 37 131 137
21/09 kl 05 110 34 144 151
21/09 kl 06 135 36 171 173
21/09 kl 07 163 34 197 204
21/09 kl 08 191 32 223 227
21/09 kl 09 209 28 237 244
21/09 kl 10 212 30 242 244
21/09 kl 11 199 30 229 230
21/09 kl 12 176 28 204 207
21/09 kl 13 149 28 177 177
21/09 kl 14 122 28 150 148
21/09 kl 15 103 28 131 129
21/09 kl 16 100 25 125 -
21/09 kl 17 113 26 139 -
21/09 kl 18 139 27 166 -
21/09 kl 19 169 28 197 -
21/09 kl 20 200 30 230 -
21/09 kl 21 223 30 253 -
21/09 kl 22 229 33 262 -
21/09 kl 23 216 35 251 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 280 255 258 267
Laveste vannstand 125 127 81 59 55
Avvik gult nivå -63 -45 -70 -67 -58
Avvik orange nivå -81 -63 -88 -85 -76
Avvik rødt nivå -97 -79 -104 -101 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm