Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 190 38 228 -
22/09 kl 01 156 40 196 -
22/09 kl 02 121 42 163 -
22/09 kl 03 93 44 137 -
22/09 kl 04 80 47 127 -
22/09 kl 05 87 45 132 -
22/09 kl 06 109 44 153 -
22/09 kl 07 142 44 186 -
22/09 kl 08 177 44 221 -
22/09 kl 09 209 45 254 -
22/09 kl 10 225 42 267 -
22/09 kl 11 222 46 268 -
22/09 kl 12 201 47 248 -
22/09 kl 13 169 49 218 -
22/09 kl 14 136 48 184 -
22/09 kl 15 105 47 152 -
22/09 kl 16 89 48 137 -
22/09 kl 17 92 47 139 -
22/09 kl 18 113 47 160 -
22/09 kl 19 147 44 191 -
22/09 kl 20 184 44 228 -
22/09 kl 21 219 42 261 -
22/09 kl 22 239 41 280 -
22/09 kl 23 238 40 278 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 280 255 258 267
Laveste vannstand 125 127 81 59 55
Avvik gult nivå -63 -45 -70 -67 -58
Avvik orange nivå -81 -63 -88 -85 -76
Avvik rødt nivå -97 -79 -104 -101 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm