Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 216 37 253 -
23/09 kl 01 180 36 216 -
23/09 kl 02 140 33 173 -
23/09 kl 03 102 30 132 -
23/09 kl 04 75 26 101 -
23/09 kl 05 69 25 94 -
23/09 kl 06 85 23 108 -
23/09 kl 07 117 20 137 -
23/09 kl 08 157 18 175 -
23/09 kl 09 198 17 215 -
23/09 kl 10 229 15 244 -
23/09 kl 11 239 14 253 -
23/09 kl 12 225 11 236 -
23/09 kl 13 194 11 205 -
23/09 kl 14 155 9 164 -
23/09 kl 15 116 7 123 -
23/09 kl 16 87 6 93 -
23/09 kl 17 77 4 81 -
23/09 kl 18 90 4 94 -
23/09 kl 19 121 3 124 -
23/09 kl 20 162 2 164 -
23/09 kl 21 205 1 206 -
23/09 kl 22 240 2 242 -
23/09 kl 23 253 2 255 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 280 255 258 267
Laveste vannstand 125 127 81 59 55
Avvik gult nivå -63 -45 -70 -67 -58
Avvik orange nivå -81 -63 -88 -85 -76
Avvik rødt nivå -97 -79 -104 -101 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm