Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 239 1 240 -
24/09 kl 01 206 0 206 -
24/09 kl 02 163 1 164 -
24/09 kl 03 118 1 119 -
24/09 kl 04 80 0 80 -
24/09 kl 05 60 -1 59 -
24/09 kl 06 65 0 65 -
24/09 kl 07 92 0 92 -
24/09 kl 08 133 -1 132 -
24/09 kl 09 180 -3 177 -
24/09 kl 10 223 -4 219 -
24/09 kl 11 247 -2 245 -
24/09 kl 12 245 -1 244 -
24/09 kl 13 219 -1 218 -
24/09 kl 14 179 -2 177 -
24/09 kl 15 135 -1 134 -
24/09 kl 16 94 0 94 -
24/09 kl 17 70 -1 69 -
24/09 kl 18 71 -1 70 -
24/09 kl 19 96 0 96 -
24/09 kl 20 137 2 139 -
24/09 kl 21 184 1 185 -
24/09 kl 22 230 1 231 -
24/09 kl 23 258 0 258 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 280 255 258 267
Laveste vannstand 125 127 81 59 55
Avvik gult nivå -63 -45 -70 -67 -58
Avvik orange nivå -81 -63 -88 -85 -76
Avvik rødt nivå -97 -79 -104 -101 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm