Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 258 0 258 -
25/09 kl 01 232 1 233 -
25/09 kl 02 189 3 192 -
25/09 kl 03 140 3 143 -
25/09 kl 04 93 3 96 -
25/09 kl 05 60 8 68 -
25/09 kl 06 52 11 63 -
25/09 kl 07 70 11 81 -
25/09 kl 08 108 12 120 -
25/09 kl 09 155 14 169 -
25/09 kl 10 206 13 219 -
25/09 kl 11 245 10 255 -
25/09 kl 12 258 9 267 -
25/09 kl 13 241 9 250 -
25/09 kl 14 204 7 211 -
25/09 kl 15 157 4 161 -
25/09 kl 16 110 2 112 -
25/09 kl 17 74 -2 72 -
25/09 kl 18 61 -6 55 -
25/09 kl 19 75 -7 68 -
25/09 kl 20 111 -7 104 -
25/09 kl 21 158 -10 148 -
25/09 kl 22 210 -12 198 -
25/09 kl 23 252 -12 240 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 280 255 258 267
Laveste vannstand 125 127 81 59 55
Avvik gult nivå -63 -45 -70 -67 -58
Avvik orange nivå -81 -63 -88 -85 -76
Avvik rødt nivå -97 -79 -104 -101 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm