Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 62 21 83 85
21/09 kl 02 58 22 80 83
21/09 kl 03 60 23 83 83
21/09 kl 04 65 23 88 89
21/09 kl 05 68 26 94 93
21/09 kl 06 71 29 100 98
21/09 kl 07 76 29 105 114
21/09 kl 08 80 30 110 118
21/09 kl 09 80 29 109 110
21/09 kl 10 76 30 106 105
21/09 kl 11 72 28 100 107
21/09 kl 12 69 26 95 100
21/09 kl 13 65 23 88 88
21/09 kl 14 60 25 85 77
21/09 kl 15 60 26 86 86
21/09 kl 16 66 26 92 -
21/09 kl 17 71 24 95 -
21/09 kl 18 74 19 93 -
21/09 kl 19 79 22 101 -
21/09 kl 20 84 20 104 -
21/09 kl 21 85 25 110 -
21/09 kl 22 80 27 107 -
21/09 kl 23 74 30 104 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 126 90 98 81
Laveste vannstand 80 88 46 40 22
Avvik gult nivå -35 -19 -55 -47 -64
Avvik orange nivå -46 -30 -66 -58 -75
Avvik rødt nivå -56 -40 -76 -68 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm