Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 69 31 100 -
22/09 kl 01 65 31 96 -
22/09 kl 02 57 33 90 -
22/09 kl 03 54 34 88 -
22/09 kl 04 58 35 93 -
22/09 kl 05 65 37 102 -
22/09 kl 06 67 39 106 -
22/09 kl 07 73 39 112 -
22/09 kl 08 81 41 122 -
22/09 kl 09 85 41 126 -
22/09 kl 10 83 42 125 -
22/09 kl 11 77 41 118 -
22/09 kl 12 72 40 112 -
22/09 kl 13 67 40 107 -
22/09 kl 14 61 38 99 -
22/09 kl 15 55 36 91 -
22/09 kl 16 59 33 92 -
22/09 kl 17 66 31 97 -
22/09 kl 18 71 29 100 -
22/09 kl 19 76 25 101 -
22/09 kl 20 84 21 105 -
22/09 kl 21 90 17 107 -
22/09 kl 22 88 14 102 -
22/09 kl 23 81 10 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 126 90 98 81
Laveste vannstand 80 88 46 40 22
Avvik gult nivå -35 -19 -55 -47 -64
Avvik orange nivå -46 -30 -66 -58 -75
Avvik rødt nivå -56 -40 -76 -68 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm